Intra.

341127-95Hur är det att leva och bo i samhället när man har en utvecklingsstörning?
för att få svar på den frågan måste man fråga. Men det är inte alltid säkert att den utvecklingsstörde personen har något tal, men ändå kan förstå mycket. Personen har ju en livserfarenhet, som igen kan ta ifrån dem.

En person sa; "Det är svårt , förstår du, att förstå att jag inte kan förstå. Men det är ändå svårare att förstå att andra inte förstår, att jag inte kan förstå."

Vi är ju som alla andra- fast litet annorlunda oxå!

Utvecklingsstörd heter det!  -  Förståndshandikapp, säger en annan..

Reflektion!
Det upplevs viktigt at ha ett arbete. det är oxå ett sätt att uppleva sig själv som "normal", lika mycket värd som alla andra i samhället

Några principer;
är bra att ha i minnet när man arbetar med personer som behöver stöd och hjälp från andra;

1. Vi måste se varandra som medmänniskor. dvs, som subjekt inte som objekt.
2. Våra medmänniskor har resurser och förmågor att själva identifiera sina egna problem.
3. Dessa medmänniskor är kapabla att formulera egna mål och lösningar.
4. De kan även handla för att nå lösningar på problelmen och för att nå målen.

Självklart är problemen lika olika, har personen ett tal, så är det mycket enklare.
Alla har inte det..

Eftersom jag själv arbetar med dessa personer, så vet jag att det är väldigt olika hur de upplever sin vardag.
Vi är till för dessa personer i deras vardag.. Vi är deras språkrör ut i samhället..

Det självklara målet  är att de ska känna sig så delaktiga i samhället som det bara går efter deras egen förmåga.
Uppmunta till att ta egna initiativ.. Mycket uppmuntran och en massa humor.. är A och O..


Intra är en tidning om flerhandikapp och inlärningsvårigheter i kultur och samhälle.
Jag har tidigare tipsat om denna tidigare,,'

Ikväll glömmer jag inte att se "I en annan del av Köping"


Eftersom jag har jobbat hela helgen,så har jag ledig dag imorgon,, så då blir det sovmorgon...
Ha en fin vecka alla min fina bloggvänner!!

RSS 2.0